Cenník

  • cena služieb pre firmy, organizácie a súkromné osoby sa určuje na základe vzájomnej dohody a osobnom pohovore
  • cena sa po dohode so zákazníkom (objednávateľom) môže meniť na základe veľkosti objednávky a rozsahu požadovaných prác
  • pri pravidelnom upratovaní a čistení sa konečná cena dohodne so zákazníkom (objednávateľom) po navrhnutí a schválení celkového výkonu potrebného pre dosiahnutie požadovanej kvality prác
  • v cene pravidelného upratovania a čistenia je zahrnutá čiastka za internú kontrolu odvedeného výkonu a prác
  • pri čistení a upratovaní po maliarskych prácach si firma po dohode so zákazníkom (majitelom) môže účtovať k cenám za jednotlivé úkony prirážku až do výšky 100% z pôvodnej ceny
  • v cene (konečnej) sú zahrnúté použité čistiace a leštiace prostriedky

Po obhliadke, zhodnotení a vzájomnej dohode
Vám pripravíme Vašu cenovú ponuku.
Naša spoločnosť okrem iného poskytuje množstvo
výhodných akcií a sezónnych zliav.